Upper Eyelid Surgery

แก้ไขหนังตาตก

ลักษณะดวงตาที่ต้องการผ่าตัดหนังตาตก

เมื่ออายุมากขึ้น เป็นธรรมชาติที่จะพบพบว่าหนังตาบนของตัวคุณเริ่มตก สำหรับบางคนที่มีไขมันที่เปลือกตามาก อาจเริ่มรู้สึกว่าต้องพยายามเปิดตาให้กว้างอยู่ตลอดเวลาสำหรับการมองเห็นที่ชัดเจน ซึ่งการพยายามเปิดตาให้กว้างตอดเวลา เป็นสาเหตุให้มีการทำงานของกล้ามเนื้อบริเวณดวงตามากขึ้น ส่งผลให้เกิดรอยย่นบริเวณหน้าผากมากขึ้นตามมา ดังนั้นถ้าท่านเริ่มมีอาการเหล่านี้ จึงควรทำการปรึกษาแพทย์เพื่อทำการผ่าตัดหนังตาตก ป้องกันปัญหาอื่นๆที่จะตามมา ตามที่กล่าวไปข้างต้น

การผ่าตัดหนังตาตก

การผ่าตัดหนังตาตก เป็นการตัดหนังตาและกล้ามเนื้อรอบดวงตาออกบางส่วน นอกจากนั้นยังต้องเอาไขมันออกร่วมด้วย ยกเว้นในคนไข้บางคนที่มีลักษณะเบ้าตาลึก อาจไม่จำเป็นต้องนำไขมันออกเลย หลังจากกรีดชั้นตาเสร็จแล้ว ศัลยแพทย์จะทำการเย็บหนังตาขึ้นด้านบนให้เกิดเป็นชั้นตาสองชั้น และเพื่อช่วยให้การมองเห็นชัดเจนขึ้น

Source: YouTube